Har lastbilarna som kör flaken nödvändiga tillstånd?

Våra samarbetspartners