Säkerhet

Säkerheten är alltid nummer 1 för oss. Att åka på våra studentflak ska vara en oförglömlig upplevelse, men det ska också vara säkert och tryggt – vi har ju världens dyrbaraste last. Ingen ska komma till skada och inga incidenter ska inträffa. Samma säkerhetstänk gäller för alla vi möter på gator och torg under färden. Här kan du läsa om våra krav på säkerheten. Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att mejla eller ringa oss.

Krav

 • Alla fordon ska följa Transportstyrelsens säkerhetsregler och riktlinjer för studentflak.
 • Vi följer polisens kommenderingar om vilka vägar som är säkrast.
 • Flaket måste ha en flakvärd. Utan flakvärd, ingen flakfärd. Då startar vi helt enkelt inte.
 • Det finns en anledning till att det är satt ett max för antalet personer på flaket – din och alla andras säkerhet. Står det till exempel att man får vara max 50 personer så är det vad som gäller. Inget annat.
 • Höjden på flakets kanter måste vara minst 110 cm.
 • Eventuella EU-pallar, vagnar, stolar, bord och dylikt måste sitta fast ordentligt. Alla föremål på flaket måste ligga helt stilla om chauffören till exempel tvingas göra en kraftig inbromsning.
 • Flaket får inte ha några utskjutande delar, vassa kanter eller andra farliga ojämnheter eftersom det ökar skaderisken för passagerarna på studentflaket.
 • Fordonet får inte köra snabbare än 20 km i timmen och bara på vägar som har en hastighetsgräns på max 70 km i timmen.
 • Chauffören måste vara över 21 år och ha haft körkort för det fordon han eller hon kör i minst två år. För till exempel traktor krävs det B-körkort.
 • Fordonet får ha släp om dessa har kopplats samman på ett säkert sätt. Släpet måste självklart också vara så pass stabilt att det inte finns någon risk för att det ska välta.
 • Flaket ska vara utrustat med brandsläckare, brandfilt och en komplett medicinbox.
 • Samtliga av våra anslutna åkerier innehar trafiktillstånd.

Krav på er som åker på flaket

 • Om ni sitter på fasta bänkar ökar vi säkerheten. Det finns tyvärr fall där flak har vält på grund av att alla på flaket samlats på en och samma sida.
 • Kontrollera själva räckena så de verkligen håller för att flera stycken samtidigt står och trycker sig mot kanten.
 • Tänk på att välja en säker färdväg. Undvik strömförande ledningar, miljözoner, broar och liknande. Och glöm inte att ni inte kan välja vägar som har en högre hastighetsbegränsning än 70 km i timmen.
 • Glöm inte att meddela polisen vilken färdväg ni väljer. Hur glatt och trevligt vi än har det får vi inte glömma att vår färd påverkar människorna runtomkring oss.

Flakvärdens ansvar

Även om flakvärden inte är ansvarig för flaket så fyller personen en viktig roll för att ni ska få en så bra – och framför allt säker – studentdag som möjligt.

Flakvärden måste vara över 25 år och svensk medborgare. Hon eller han ska kunna legitimera sig och får inte delta i själva studentfirandet. Ni anger vem som ska vara flakvärd i leveransformuläret som ska vara inlämnat till oss i god tid, senast 30 mars.

Flakvärden ska ha ständig kontakt med chauffören och snabbt kunna rapportera om till exempel något farligt inträffar. Det smidigaste är att använda exempelvis walkie talkies eller andra kommunikationsmedel som hela tiden är uppkopplade. Mobiltelefon kan fungera, men i så fall måste flakvärden vara i ett uppkopplat samtal med chauffören under hela färden och även använda ett headset.

Vanliga frågor

Behöver vi ett polistillstånd för att åka flak?
Vi på Studentflak.se har alla nödvändiga tillstånd för att få köra våra fordon på vägarna och rapporterar in all nödvändig information till Polisen.
Vad är höjden på staketet/flakets sidor?
Flakens sidor är minst 110 cm höga på samtliga av våra studentlak. Det innebär att vi följer både Transportstyrelsens och polisens höjdkrav. Men var inte orolig, givetvis är sidorna inte så höga att ni inte ser eller syns över dem utan problem. Det är absolut inga ”containerflak”.
Har lastbilarna som kör flaken nödvändiga tillstånd?
Ett åkeri som är anslutet till oss har i de flesta fall ett yrkestrafiktillstånd. Det finns dock inga krav eller lagar som styr om åkeriet måste ha ett trafiktillstånd för att köra studenter på ett lastbilsflak.

Våra samarbetspartners